Περιγραφή

Τα πετάλια EH500 συνδιάζουν τα πλεονεκτήματα των κουμπωτών πεταλιών με την πλατφόρμα…